Dividend gedeeld door de gemiddelde prijs van de genoteerde aandelen.
Dividend gedeeld door de gemiddelde prijs van de genoteerde aandelen. Opbrengsten minus alle kosten die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, maar exclusief financiŽle onderdelen en belastingen. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel. Winst vůůr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de omzet per aandeel. Opbrengsten vůůr afschrijvingen op materiŽle vaste activa, afschrijvingen op immateriŽle vaste activa en aflossingen als percentage van de omzet. Bedrijfswinst exclusief afschrijving op de goodwill, als een percentage van het benodigde bedrijfsvermogen, exclusief goodwill. Bouw Internationaal realiseerde wederom een goed resultaat.

Een persoon of een groep personen die betrokken is of betrokken kan raken bij de activiteiten van een organisatie. Bedrijfswinst plus afschrijving op materiŽle vaste activa, afschrijving op immateriŽle vaste active en aflossingen. Meest voorkomende gasvormige stof in de atmosfeer die bijdraagt aan het broeikaseffect. Cashflow uit bedrijfsvoering en cashflow uit investeringen, exclusief overname en afstoting van bedrijven. Met andere woorden; nieuws dat wezenlijk effect kan hebben op de waardepapieren van de onderneming. Winst vůůr belastingen als percentage van de omzet. De rentelasten namen toe van 10,1 miljoen tot 21,8 miljoen gulden. De orderportefeuille bleef in het verslagjaar nagenoeg gelijk.

De levenscyclus omvat alle productiefasen, het gebruik en het uiteindelijke inleveren bij het afval. Een corporate persbericht is nieuws dat aan de eisen voldoet voor publicatie door een bedrijf dat aan de aandelenbeurs van Stockholm staat genoteerd. Brandstoffen die afkomstig zijn uit resten van plantaardig en dierlijk leven uit een geologisch verleden, bijvoorbeeld kolen, olie, aardgas en turf.