Donaties en giften kunt u overmaken op gironummer 480 47 23 t.
Giften AftrekbaarDonaties en giften kunt u overmaken op gironummer 480 47 23 t. De Belastingdienst beschouwt deze bijdrage als een gift waarover de organisatie schenkingsrecht verschuldigd is, als deze boven de vrijstelling uitkomt. De Dierenbescherming krijgt geen steun van de overheid. De stichting Child in Motion is door de belastingdienst erkend als charitatieve instelling. Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld. Aan deze vorm van schenking is wel een extra eis gesteld, nl. Milieudefensie regelt voor u de notariŽle akte die daarvoor nodig is. Hierbij is er geen benedengrens en ook geen bovengrens. Of stort een bedrag op giro 18650 ten name van Milieudefensie Amsterdam onder vermelding van 'gift'.

Het kan echter ook in de vorm van specifiek omschreven goederen zoals bv. Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld. Zij is dus geheel afhankelijk van contributies van leden en donaties. Deze beslissing beantwoordt aan een reŽle vraag van een aantal verenigingen, geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en met een evolutie van hun prioriteiten. Dat kan zijn bij uw eigen notaris of via onze notaris. Al jaren geef ik aardige bedragen aan goede doelen.

Raadpleeg daarvoor uw belastingadviseur, want een en ander is afhankelijk van uw inkomen e. Onder een legaat verstaat men een in een testament specifiek omschreven bedrag. Dit kan door middel van creditcard, eenmalige machtiging of acceptgiro. Het is ook mogelijk dat wij alle administratieve handelingen voor u verzorgen.