Door deze omrekening kunnen er afrondingsfouten ontstaan.
Van deze jaarrekeningen zijn wel de originele versies via internet te verkrijgen. Niet onder de andere genoemde posten te categoriseren bedragen. Zo zal hij zich ervan moeten vergewissen dat de goede werking van de onderneming gehandhaafd blijft. Deze reserves worden als verlengstuk van het kapitaal beschouwd. Bij de berekening wordt het uitgekeerde dividend meegenomen. Dit resultaat geeft de economische realiteit weer van een groep.

Deze order heeft geen enkele prijsindicatie wanneer hij wordt doorgegeven. Voor een groot aantal formeel buitenlandse vennootschappen geldt eveneens een publicatieplicht. Streep zulke getallen tegen elkaar weg en er blijft weinig over. Dit leidt gewoonlijk tot buitengewone lasten of baten. Een correctie in de vorm van een koersherstel is waarschijnlijk. Het geconsolideerd resultaat is het resultaat van alle vennootschappen van de groep. Het bedrag dat het bedrijf ter beschikking heeft voor de financiering van vlottende activa. De gegevens die een onderneming moet deponeren hangen af van de bedrijfsgrootte.

Wanneer een aandeelhouder in een onderneming investeert, wil hij weten wat dit hem zal opbrengen. Een lager kengetal van de gouden balans brengt een hogere liquiditeit met zich mee. De jaarrekeningen die dus bijvoorbeeld in Duitse marken of in Nederlandse guldens zijn opgesteld worden dan omgerekend in Euro´s. Maar de bluf is een beetje uit het poker verdwenen. Volgens de gouden balansregel moet deze verhouding kleiner dan één zijn. Geeft de marge aan die op de netto omzet behaald wordt.