Door vergrijzing is de financiering een probleem geworden.
Overgangsmaatregel Natuurlijk is bij een verdergaande fiscalisering van de AOW-premie een overgangsmaatregel nodig, om negatieve koopkrachteffecten te voorkomen. Mensen met een laag aanvullend pensioen worden door deze partijen uitgezonderd van de maatregel. Nu is die zuiverheid van financiering allang niet meer het geval. Het gevolg ervan is dat werkenden hogere pensioenpremies moeten betalen om later op hetzelfde netto pensioen uit te komen. Door vergrijzing is de financiering een probleem geworden. Test uw kennis! Zeven vragen over het nieuws van de afgelopen dagen. De huidige groep gepensioneerden heeft minder aanvullend pensioen opgebouwd dan toekomstige gepensioneerden. De vergrijzing moet wat D66 betreft geen voorwendsel zijn voor inkomenspolitiek. Als je wilt dat mensen zich scholen, carrière maken of langer gaan werken, moet je ze niet gaan straffen op het moment dat ze net wat meer gaan verdienen.

Het zwaarder belasten van mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt voor een aanvullend pensioen is geen echte oplossing. Dat is slecht voor de economie en slecht voor de werkgelegenheid. Mensen met een net iets hoger pensioentje profiteren niet van de uitzondering en zijn de dupe, want het gaat ten koste van hun portemonnee. Ten eerste dient deze volksverzekering te voorzien in een volwaardig basispensioen of een bestaansminimum bij ouderdom voor in beginsel alle ingezetenen van 65 jaar of ouder. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. HypothekenEen Rabobank hypotheek past zich aan aan de veranderingen in je leven.