Economische rentabiliteit (in enge zin) op basis van comptabel gegevens.
Economische RentabiliteitIn totaal zijn er 22 droogkamers gerealiseerd voor 100 m3 hout. Op de drempel van de zomervakantie een speciale uitzending van het Beschuitje met Rutte. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Slechte resultaten schrijft hij bijvoorbeeld toe aan omgevingsfactoren, terwijl hij de goede resultaten aan zichzelf toeschrijft. Dit betekent dat de bijdrage van de agent door de principaal nooit helemaal nauwkeurig kan worden vastgesteld.

De relatie tussen het belang van de directie en de prestatievariabele is vaak niet genoeg uitgediept. Daarnaast zijn er zogenoemde informatiekosten, aangezien de principaal onmogelijk kosteloos alle informatie te allen tijde kan krijgen. Tenslotte kan de agent de situatie anders laten voordoen dan hij in werkelijkheid is; moral hazard. Om het eikenhout te drogen is het droogproces volautomatisch uitgevoerd. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is.