Een bijkomend voordeel van eigen vermogen is dat het kan helpen bij het aantrekken van vreemd vermogen.




Verhouding Eigen Vermogen Vreemd VermogenIs de mate waarin deze onderneming in staat is het geheel van haar schulden in de loop van de tijd af te betalen. Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Het is werkkapitaal dat kan worden aangewend voor investeringen. Hiermee kan je de koersen van aandelen met elkaar vergelijken. Dit is vooral van belang als het bedrijf een snelle groei doormaakt.

Bij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd.