Een correctie in de vorm van een koersherstel is waarschijnlijk.
Eigen Vermogen In Het EngelsHet geconsolideerd resultaat is het resultaat van alle vennootschappen van de groep. Gemiddelde van de vooruitzichten inzake winst, PER, dividend van een aantal financieel analisten voor een bepaalde sector, een onderneming, een index of een munteenheid op een gegeven moment. In dit geval wordt de post vorderingen niet gevuld, maar gesplitst in handelsdebiteuren en overige vorderingen.

In ruil hiervoor ontvangt hij de optiepremie, de prijs van de verkochte optie. De consensus geeft een goed beeld van wat de kapitaalmarkten op een bepaald ogenblik denken van een onderneming en haar potentieel. Een correctie in de vorm van een koersherstel is waarschijnlijk.

De jaarrekeningen die dus bijvoorbeeld in Duitse marken of in Nederlandse guldens zijn opgesteld worden dan omgerekend in Euro´s. Of eenvoudiger gesteld, zou men zich kunnen afvragen of de onderneming er voordeel bij heeft om kapitaalfondsen in te brengen of te lenen. Deze order heeft geen enkele prijsindicatie wanneer hij wordt doorgegeven.

Deze post wordt gevuld wanneer handelsdebiteuren in de balans vermeld zijn. Hoe hoger het vlottend, des te hoger de liquiditeit van een aandeel. Wordt de order tijdens de handel gegeven, dan wordt hij uitgevoerd tegen de prijs van het beste aanbod dat de markt op dat moment biedt. Middels een groepsvrijstelling kunnen rechtspersonen worden ontheven van deze plicht art. Macintosh gebruikers kunnen de insteekmodule niet gebruiken en dienen de verificatie te laten verlopen via een Windows pc.

Overige wettelijk verplichte en in de statuten vermelde reserves. Hierbij valt op te merken dat de aandeelhouders de verwezenlijkte winsten niet elk jaar afnemen en ze in de reserves opnemen. Indicator van de rendabiliteit van een aandeel uitgedrukt in percenten. Van deze jaarrekeningen zijn wel de originele versies via internet te verkrijgen. Heeft u al een jaarrekening ingezien? Installeer dan vandaag nog de Reader en vraag de jaarrekening opnieuw op.