Een deel van het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.
Eigen Vermogen WwbDe Wet werk en bijstand is bedoeld voor mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en geen beroep kunnen doen op een andere sociale voorziening. Daar staat tegenover dat overschotten op het inkomensdeel in de gemeentekas vloeien. Het vaststellen van uw vermogenssituatie is maatwerk. Algemene bijstand is bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Sociale Zaken uw vermogen vaststelt, leest u in deze info.

Bijzondere bijstand is bijstand ter voorziening in kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden die niet uit het inkomen of vermogen kunnen worden voldaan. Als het werkdeel niet volledig of onrechtmatig wordt besteed vordert het ministerie het niet of onrechtmatig bestede deel van de gemeente terug. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering toetst de Sociale Dienst in uw gemeente eerst uw eventuele vermogen en inkomen. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Een deel van het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Bewoners van een eigen huis kennen een beperkte vrijstelling. Voor de hoogte van de maandelijkse uitkering zijn landelijke normen vastgesteld. Het vermogen wordt vastgesteld door het saldo van bezittingen en schulden. Het is dus zaak voor gemeenten om zo weinig mogelijk instroom in de bijstand te hebben, en zo veel mogelijk uitstroom. Een deel van het aanwezige vermogen telt niet mee voor de uitkering. In het bovenstaande gemeentelijke overzicht wordt gesproken over o. Bij een vermogen boven deze bedragen bestaat geen recht op bijstand. CliŽnten zijn tijdens dit traject vrijgesteld van hun sollicitatieplicht en hoeven niet langer ingeschreven te staan bij het CWI.

Wanneer zijn bedrijf echter niet levensvatbaar wordt, wordt dit bedrag omgezet in een schenking. Door in de rechterkolom een keuze te maken kunt u informatie vinden over onderwerpen die te maken hebben met werk. De gemeente Boxmeer zal in deze situatie aan gezin G. Gemeenten dienen zelf eventuele tekorten op die budgetten aan te vullen. De Wet werk en bijstand verplicht de gemeenten bij fraude een boete op te leggen. Er kan een renteloze lening worden verstrekt van maximaal Ä 2534,00 en deze wordt alleen rentedragend wanneer de betrokkene daadwerkelijk zijn bedrijf start. Volledige tekst van de Wet werk en bijstand op wetten.