Een extra buffer tegenover het vreemdvermogen kan dus geen kwaad.
VreemdvermogenHierover hoeft namelijk niet permanent vermogen of niet geheel lang vreemdvermogen op korte termijn te worden afgelost. We zullen hierna de diverse vormen de revue laten passeren. Een extra buffer tegenover het vreemdvermogen kan dus geen kwaad. Hierboven hebben we gezien hoe we het nettowerkkapitaal berekenen en dat de grootte daarvan mede de liquiditeit van de onderneming bepaalt. Let op! De FOREXhandel kan tot aanzienlijke verliezen leiden en is zeker niet voor iedereen geschikt. Ook de vergelijking van een onderneming met andere ondernemingen binnen dezelfde bedrijfstak is uitermate zinvol.

Zodra het bestaansrecht van een voorziening komt te vervallen moet deze weer ten gunste van het resultaat worden gebracht. Mocht u menen rechten te hebben op teksten of afbeeldingen laat dit dan weten dan worden ze direct verwijderd. Goed moneymanagement is van levensbelang voor zowel beroepsspelers als beleggers en traders. Vermogen vastgelegd voor een termijn langer dan een jaar noemen we de vaste activa.