Een marktconforme rente voor het eigen vermogen is ook denkbaar en te overwegen.
Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Geldstroom die ontstaat door het geheel van betalingen en ontvangsten van giraal en chartaal geld. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het tijdelijk beschikbaar stellen van geld. Het rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen en de slotuitkering.

Is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een bepaalde periode. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e. Koopsom van het vastgoed inclusief alle gemaakte kosten. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. Besparingen uit het beschikbaar inkomen van particulieren, verenigingen en stichtingen die niet worden geconsumeerd. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag.