Een paar maanden later is een fleurige berm het resultaat.
Huurtoeslag En Eigen VermogenHuursubsidie is een tegemoetkoming in de huurkosten. Op 16 april aanstaande wordt de nota tijdens een inspraakavond op het gemeentehuis besproken met belanghebbenden en belangstellenden. Een paar maanden later is een fleurige berm het resultaat. De nota van uitgangspunten voor de herinrichting van het Godelindekwartier is uitgewerkt. De huur moet tussen 195,89 voor 1 juli 189,19 en de 615,01 voor 1 juli 604,72 liggen huurders onder de 23 zonder kinderen maximaal 339,08, voor 1 juli 331,78.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. De vangnetregeling huursubsidie is een aparte regeling voor huurders die met een forse inkomensdaling te maken hebben. Iedereen die bij u woont staat ingeschreven bij de gemeente op het adres waarvoor u toeslag aanvraagt.

Op donderdag 12 april wordt in opdracht van de gemeente Bussum op een speciale en nieuwe manier een kruidenvegetatie ingezaaid rond het zwembad aan de Struikheiweg.