Een persoonsgbonden aftrekpost ter zake van een verlies op durfkapitaal.
Durfkapitaal BvEen persoonsgbonden aftrekpost ter zake van een verlies op durfkapitaal. Ondernemingsplan, rechtsvorm en aard van het bedrijf Het ondernemingsplan, de rechtvorm en aard van het bedrijf zijn belangrijke aspecten waar u in de voorbereiding van uw onderneming veel aandacht aan moet besteden. Wij raden u aan deze alternatieven met uw belastingadviseur en uw neef te bespreken.

Om een berekening te kunnen maken, gaan wij uit van een lening van fl. Indien uw neef onverhoopt niet aan zijn financiŽle verplichtingen kan voldoen, dan komt het verlies op uw lening onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrek in mindering op uw inkomen in box 1, 3, dan wel 2. Deze condities dienen te worden vastgelegd in een onderhandse of notariŽle overeenkomst.

Uitsluitend publieke financieringen, waarover in de vakpers is geschreven, worden hier genoemd. Het kan echter ook zo zijn dat bij slechte resultaten u geen of een negatief rendement behaalt. In ons antwoord beoordelen wij diverse alternatieven op hun fiscale gevolgen. Er is geen belasting verschuldigd als u en uw echtgenote totaal niet meer dan fl. De overeenkomst wordt binnen vier weken geregistreerd bij de belastingdienst. LevensloopregelingDeze regeling compenseert de oudere regelingen van onbetaald verlof, vermindering van VUT-regelingen en het prepensioen. Fiscale aspectenAls starter is het van belang om te streven naar maximaal belastingvoordeel.