Elke soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox.
Beleggen In DurfkapitaalElke soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox. In ons belastingstelsel wordt er een onderscheid gemaakt naar inkomen. Bij een verdeling die voortvloeit uit dit ik-opa-testament, is artikel 5. Buitenlandse inkomsten tegenwoordige arbeid partner i.