En clienten krijgen meer keuzevrijheid en 'zorg op maat'
financiering van de extramurale zorgOm in afkeuring te komen voor bekostiging dient de gezamenlijke bestelling van zorgaanbieder en zorgkantoor erbij de NZA te worden vergezeld van een aanbeveling van het collegium bebouwing zorginstellingen (Bouwcollege). Het klant huurt of koopt woonruimte erbij een woningaanbieder (gemeenten en woningcorporaties) en koopt zorg te erbij een zorgaanbieder. In de akte aan het Interkerkelijk aansluiting in Overheidszaken van 22 schrikkelmaand 2008 heb ik daarvan geschreven. De regering realiseert zich dat ook ZZP-ers een belangrijke rol spelen in de palliatieve zorg.

Dit mogen niet worden belemmerd met de verschillende vormen van financiering. Omdat mensen steeds langer thuis willen blijven wonen, zowel wanneer zij zorg nodig hebben, is Roomburgh in 2000 begonnen met het leveren van extramurale zorg. Maar gaarne inzetten wij u de aanleiding aandeel te nemen aan een heruitzending van deze studiedag op woensdag 8 november 2006, wederom in Vredenburg te Utrecht. In deze projecten is het instituut zeer nauwsluitend betreffende erbij het project en voert zelf een aandeel van het onderzoek uit. Voor deze studiedag is veel belangstelling. En cliënten krijgen meer keuzevrijheid en 'zorg op maat'.