Enkele zaken zijn niet meegeteld in het hier berekende vermogen.
Totale VermogenDit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Schulden behoren tot het lang vreemd vermogen indien de verplichtingen een looptijd hebben van meer dan een jaar.

De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen. De term synergie-voordelen is dus alleen zinvol bij betekenis 1. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiŽle cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf de verkeerde kant op dreigt te gaan. Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn. De tijd in dagen die verstrijkt vanaf het moment dat u een factuur verstuurt totdat u die factuur betaald krijgt, noemen we ook wel de debiteurenperiode of de omlooptijd debiteuren.