Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen kort of lang vreemd vermogen.
Goed moneymanagement is van levensbelang voor zowel beroepsspelers als beleggers en traders. Dat zou dus betekenen dat je de solvabiliteit alleen op 1 moment kan berekenen, bijvoorbeeld aan einde van een maand. Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Meestal 1 keer per kwartaal of per maand als je groter bent reken je af met de belastingdienst. Bij voorkeur met producten met een totaal andere insteek. Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden en vorderingen. Het is bedoeld als leidraad, en eigenlijk niet om zo letterlijk mee naar een bank te stappen. Vlak voor de publicatie van je balans kun je bijvoorbeeld nog wat schulden wegwerken ofzo, waardoor er een heel ander beeld onstaat.

De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten. Daardoor moet je ook niet al te veel waarde hechten aan deze getallen. Mocht u menen rechten te hebben op teksten of afbeeldingen laat dit dan weten dan worden ze direct verwijderd. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen.