Er wordt rekening gehouden met het eigen vermogen en de inkomsten van de partner.
Eigen Vermogen WwbHeeft uw partner bijvoorbeeld meer vermogen dan toegestaan, dan zult u dat samen eerst op een verantwoorde wijze moeten opmaken. Wanneer u gehuwd bent of samenwoont, moeten u en uw partner ieder aan de hierboven genoemde eisen voldoen. De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau en is bedoeld voor mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en geen beroep kunnen doen op een andere sociale voorziening. Woonkosten behoren tot de noodzakelijke kosten van bestaan. Wanneer u ervoor zorgt dat alle gevraagde bewijsstukken aanwezig zijn bij het indienen van de aanvraag krijgt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Na afloop van deze training is de deelnemer in staat om alle veel voorkomende vragen paraat, snel en correct te beantwoorden en veel voorkomende problemen adequaat op te lossen. Daarnaast mag een alleenstaande ook nog eens maximaal €.

Tot de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan behoren de algemeen gangbare bestaanskosten zoals de kosten van huisvesting, voeding en kleding. De netto maandelijks hypotheekrente bedraagt dus ca. Verder dient u inwoner te zijn van de gemeente Ermelo. Enige vrijstelling hierop is mogelijk in geval van bijvoorbeeld een handicap. Dit product kan nog niet worden aangevraagd via het digitale loket. Op basis daarvan wordt vastgesteld hoe hoog de woonkostentoeslag per maand zal zijn, welke veelal overeenkomt met de huurtoeslag zoals die door de belastingdienst wordt berekend.

Uitgangspunt is namelijk dat de bijstand in combinatie met een huurtoeslag of de vangnetregeling voorziet in de woonkosten.