Er zijn twee belangrijke ratio's die de rentabiliteit weergeven.
Rentabiliteit Eigen VermogenEen onderneming kan dus winst maken en toch een negatieve netto cashflow hebben of andersom. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. Loop eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na.