Er zijn twee manieren waarop de financiering kan plaatsvinden.
Financiering GgzEr zijn twee manieren waarop de financiering kan plaatsvinden. Preventie van langdurig ziekteverzuim onder allochtone werknemers. Elk van de drie deelsectoren kent een eigen wijze van regelgeving en financiering. Wensen en behoeften van partijen die in verschillende maatschappelijke sectoren bij het vrijwilligerswerk betrokken zijn. Het vergelijken van de internationale financiering en bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. Toetsing van het instrument Buurten Onderlind Vergeleken. De jeugdhulpverlening is het grootst en tekent voor de helft van de totale capaciteit van de jeugdzorg. De CAO-akkoorden in de zorg volgen elkaar nu in snel tempo op. ArbeidPlatform Arbeid heeft als doel om de preventie van arbeidsrelevante psychische problematiek te bevorderen.

Het brengen van kennis en informatie komt veel minder voor. Het optimaliseren van de personeelsinstroom en het personeelsverloop in de branche. Een studie naar het draagvlak voor voorlichting en lesmodules. Allochtonen, sociaal-medische begeleiding en reintegratie.