Ervaren verzorgenden kunnen vlekkeloos werken, zonder zorgbijbel.
Financiering ZorgZorggemeentes verjongen zienderogen, want het ware zorggeloof vernieuwt snel. Dit landje heeft echter veel zeer positieve trekjes, en dezelfde ontwikkelingen zie ik in de hele Westerse Wereld. Dominee-managers van zorggemeentes volgen zelf ook ook een leer Het Landelijke Beleid, interpreteren deze met eigen wijsheid voor het oprichten van een plaatselijke gezondheidskerk. Voorschriften en Regels zijn er om dat handelen te ondersteunen, niet om het nut ervan te belemmeren. Ervaren verzorgenden kunnen vlekkeloos werken, zonder zorgbijbel. Dit komt duidelijk doordat deze nieuwe koers betekent snijden in eigen opgebouwde privileges. Per definitie bezitten zijn ze echter nooit vast genoeg in de laatste zorgbijbel-leer de nieuwste artikelen met net bedachte 'diploma leer'.

Ik richt me niet meer op 'managers in de grote schaal zorg', dat is als je champagne laten oplebberen door regel-puppies. Hiermee is een robuust instrument geïntroduceerd waarmee excessieve premielasten duurzaam kunnen worden gecompenseerd. Da's wel erg jammer want juist die uit hun krachten gegroeide samenraapsels van vroeger nog redelijk draaiende zorginstellinkjes zijn vergeven van de hele en halve managers. Ik zie nu een samenleving gevaarlijk uit balans, die al keuvelend afdrijft richting waterval. Het gaat hierbij met name om zorg die integraal deel uitmaakt van de diagnostiek en behandeling van de huisarts of medisch specialist. Beschaamd kwamen de bedwerkers mij vertellen dat ze mij liever niks gaven. De meeste kosten op het gebied van zorg en ondersteuning bij een functionele beperking worden vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ. Wie dus vast zorgbijbelteksten op kan dreunen, die zit snor. Voor vele jaren was dit afdelingshoofd een aardige, vlotte kritische verpleegkundige.

In dat kader kan ook de positie van gewetensbezwaarden in de zorg worden bezien. Geen nood, ik heb een maagsonde voor toediening van vloeibare voeding. Die fascinatie voor regels, alsof tekstinterpratie leidt tot wijsheid, uit zich in de grootschalige zorg in 'regelzucht'. Stoeien met zwart-wit modellen hoort thuis in techniek. Bij de restitutiepolis kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Download hier alle productfolders, nieuwsbrieven en publicaties van Radar.

Palliatieve terminale zorg kan in verschillende situaties plaatsvinden. Bewaar alle bonnetjes op één plek, bijvoorbeeld in een doos, envelop of map. Zorg is voor mij een invalshoek voor bredere ontwikkelingen in de samenleving. De nominale premie kan per verzekeraar verschillen. De meeste hospices en Bijna-Thuis-Huizen hanteren specifieke toelatingseisen. Trouwens ook steeds meer 'wetenschapszieken of 'hulpbehoevende dwalenden', maar die worden veilig opgesloten. Dingen die nooit lukken vallen zonder regels onder 'overmacht'. Met de mond wordt dit namelijk wel beleden, maar daden blijven uit.

Je financieel begeleider moet ouder dan 18 jaar zijn. Je hebt echter wel kritiekloos achternahollen en kritisch respect. Het is omgaan met je onzekerheden, je aanpassen en een vorm van gedrag vinden die werkbaar en nuttig is voor iedereen. En ook nog eens bekennen dat de huidige koers falikant koerst richting ongewenste toestanden. De inleiding is in deze 2e editie minimaal gehouden en het tegendeel van academisch. Het telefoonnummer staat op de voorzijde van het aangiftebiljet. Dominee-managers leggen hun eigen wijsheid vast in memo's met regels. Omdat men jouw activiteit of participatie belangrijk vindt.