Gasdistributie Zeist en Omstreken GZO te verkopen.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik mijn aandacht richten op de Triodosbank NV, omdat deze van alle leden van de Triodosgroep het meest veelzijdig met kapitaal en geld omgaat. Triodos Deelnemingen BV, die zich bezighoudt met het verstrekken van risicodragende participaties, met adviesverlening en directievoering. Het effect van lage rentevergoedingen is goed te verkopen, omdat ze direct leiden tot goedkopere productiekosten voor de ondernemers. Dit zei Dirk Driessen, directeur van iCASA, vandaag tijdens een gesprek met de financiŽle pers in Amsterdam. Alle inkomsten moeten per inkomstenbron in een kolom worden gezet. De spaarder zal zelden of nooit voor zijn levensonderhoud afhankelijk zijn van zijn renteopbrengsten.

Voor een deel zal hij verouderd zijn, met name dit hoofdstuk over Triodos. Burgemeester en wethouders besluiten de subsidie lager vast te stellen. Het laatste lid van de Triodosgroep is Triodos Deelnemingen BV, opgericht in 1988, om risicodragende participaties te verstrekken, advies te verlenen en directie te voeren. De rentevoet zou volgens Steiner moeten worden bepaald bij wet en er zou een lage rente moeten zijn voor persoonlijk krediet, een hoge voor hypothecair krediet. Nederlandse Gemeenten in ogenschouw worden genomen. Er wordt les gegeven op 3 banen aan maximaal 12 personen. Een financieel verslag over het jaar waarvoor subsidie is ontvangen. Een hoge hypotheekrente zal echter geen waarneembaar effect op de grondprijzen hebben. Onderaan staat het totaalbedrag van alle verwachte inkomsten. Alle verwachte uitgaven moeten in een kolom gezet worden. Ook het beleidsverslag Werk en Inkomen stond op de agenda.

Alle uitgaven moeten per uitgavenpost in een kolom gezet worden. Een balans over het jaar waarvoor subsidie is ontvangen. Het totaalbedrag aan activa moet hetzelfde zijn als het totaalbedrag aan passiva. Stichting Triodos, welke bemiddelt bij schenkingen en leningen.