Geeft aan hoeveel maal de vaste activa omgezet wordt.
Hoeveel Eigen VermogenDe verhouding tussen het bedrijfsresultaat van een onderneming en het verme verplichtingen te voldoen. Stel je rijdt er 500 kilometer mee voordat hij gestolen wordt. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. De aanpak van het weidevogelbeheer vindt op voortvarende manier plaats onder leiding van de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen, aldus minister Verburg van LNV. En als er gigantische winsten worden gemaakt dan mis je die kans.

Financiering moet ook niet lukraak worden aangetrokken. Wil je een onderneming drijven dan zul je kosten moeten maken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maximale fiscale aftrek, omdat u gedurende de looptijd niet aflost. Het bedrag dat het bedrijf ter beschikking heeft voor de financiering van vlottende activa. Deze betaalt u op een vastgestelde vervaldag het bedrag uit, ongeacht of uw debiteur op tijd heeft betaald.

Bedenk echter wel dat u de gegevens op uw balans kunt gebruiken als nuttige stuurinformatie. Dit Aanvullingsdeel wordt belegd in het Postbank Euro Obligatiefonds. Een lager kengetal van de gouden balans brengt een hogere liquiditeit met zich mee. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiŽle cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf de verkeerde kant op dreigt te gaan. Hiermee draagt u tegen betaling uw hele debiteurenbestand over aan een financier.

Geeft de gemiddelde tijd aan in dagen tussen ontstaan en innen van vorderingen; de kwaliteit van debiteuren correleert met de omlooptijd.