Geeft aan hoeveel maal het eigen vermogen wordt omgezet.
Rentabiliteit Vreemd VermogenGeeft aan hoeveel maal de vaste activa omgezet wordt. De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop? En hoe weet u zeker dat u als koper niet teveel betaalt? Business Valuation geeft praktische antwoorden op. We zeggen dan ook wel, de boerderij is ruimschoots liquide. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen.

Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet. Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is.