Geeft aan hoeveel maal het totale vermogen omgezet wordt.
Verhouding Vreemd Eigen VermogenHet is werkkapitaal dat kan worden aangewend voor investeringen. Winst vr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten. Dit kengetal geeft aan in welke mate een onderneming op langere termijn aan zijn schulden zal kunnen voldoen. Meest voorkomende gasvormige stof in de atmosfeer die bijdraagt aan het broeikaseffect. Bij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd. Het totaal van de investeringen is gelijk aan het totaal van de financiering.

Ook als dat niet op bestelling, maar op voorraad gebeurt, zoals bij kunstwerken. Opbrengsten minus alle kosten die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, maar exclusief financile onderdelen en belastingen.