Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen.
Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Ondernemen is leuk! Als ondernemer bepaal je je eigen succes. Indien het faillissement onterecht is aangevraagd, dan zal de aanvrager van het faillissement door de rechtbank worden veroordeeld om deze kosten te betalen. Net als bij topsport zijn je resultaten duidelijk zichtbaar. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Je wordt volledig teruggeworpen op je eigen kunnen. Wanneer de rechtbank het faillissement vernietigt is de nachtmerrie voorbij. Wij kunnen deskundig en voordelig uw jaarrekening opstellen.