Genoemde sectoren geven dan ook allerminst een begrenzing aan.
Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro in mee. Gelukkig speelt hetgeen op papier staat, hier geen rol.