Goodwill verduistert het inzicht in vermogen en resultaat.
Verhouding Eigen VermogenHet voordeel van vreemd vermogen is dat de rentepercentages lager liggen dan de percentages van de winstuitkering die aan aandeelhouders moet worden betaald. Het bedrag dat overblijft nadat alle kosten van het resultaat zijn afgetrokken. Goodwill verduistert het inzicht in vermogen en resultaat. Winst voor rente, belasting en afwaardering immateriŽle activa goodwill. Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Bij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd.

Het is werkkapitaal dat kan worden aangewend voor investeringen. In 1969 zijn er ruim een half miljoen Amerikanen in Zuid-Vietnam. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Winst voor rente, belasting, afschrijving en afwaardering immateriŽle activa goodwill. De omzet minus de loonkosten, productiekosten en verkoopkosten.

Dit is vooral van belang als het bedrijf een snelle groei doormaakt. Oftewel is er cash genoeg aanwezig om de rekeningen te betalen.