Het aandelenkapitaal verhogen met het storten van agio.
Agio AandelenkapitaalDe civielrechtelijke regels dienen aannemelijk te worden gemaakt. Bovenliggende Maatschappij met Openbaar Gemaakte Geconsolideerd Jaarrekening waarin Groep is Geconsolideerd, Woonplaats incl. Overige Wettelijke Reserves, Correctie Voorgaand Jaar.

Deelneming waarin Moeder Volledig Aansprakelijk Vennoot is, Naam inc. Er zijn ruwweg twee manieren om een onderneming te financieren. De vrijstelling is aan de fusie komen te ontvallen door de inkoop en tevens is er terzake van de inkoop geen kapitaalsbelasting afgedragen. Bovenliggende Maatschappij met Openbaar Gemaakte Geconsolideerd Jaarrekening waarin Groep is Geconsolideerd, Naam incl. Deelnemingen die in de eerste vijf jaar na aanschaf slecht draaien mogen tijdelijk maximaal tot nihil worden afgewaardeerd.

In vele ondernemingen bestaan verschillende aandeelhouders. Er zijn twee uitzonderingen waarbij men toch eigen vermogen onder strikte voorwaarden mag afwaarderen ten laste van de belastbare winst. Alleen in een dergelijk geval wordt een fiscaal verlies geaccepteerd. Joint Venture, Proportioneel Geconsolideerd, Woonplaats incl.