Het eigen vermogen is het vermogen dat u zelf heeft ingebracht in de onderneming.
Negatief Eigen VermogenSinds enkele jaren is echter een andere bepaling in de wet opgenomen. Verklaart de voorziening toelaatbaar doch wijst ze af als ongegrond. In principe kan men op grond van de balans van de schuldenaar hier reeds een oordeel over vormen. Het is werkkapitaal dat kan worden aangewend voor investeringen. Veroordeelt de Belgische Staat tot de kosten van de voorziening, vereffend zoals in strafzaken op 401 frs. Overwegende dat uit wat voorgaat volgt dat de voorziening moet worden afgewezen. Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Wat is een surseance? Wat gebeurt er als u failliet gaat? Antwoord op deze en vele andere vragen vindt u in het dossier 'Schuldsanering, surseance en faillissement'. Verklaart het fiscaal verhaal ontvankelijk en gegrond.

Alleen in een dergelijk geval wordt een fiscaal verlies geaccepteerd. In vele ondernemingen bestaan verschillende aandeelhouders. Er zijn ruwweg twee manieren om een onderneming te financieren. Leningen mogen zoals eerder gemeld door de schuldeiser in bepaalde situaties worden afgewaardeerd. Veroordeelt de eiseres in de kosten van het geding begroot op 338 Fr. Deze vaste beloning rente is aftrekbaar van de winst.

Deelnemingen die in de eerste vijf jaar na aanschaf slecht draaien mogen tijdelijk maximaal tot nihil worden afgewaardeerd.