Het fonds draagt in principe alleen bij als co-financier.
Het fonds draagt in principe alleen bij als co-financier. Daarmee wordt onder meer het maximum aantal bestuursleden van de Kamers van Koophandel gehalveerd tot 24. De aanvrager dient bij zijn aanvraag aan te geven hoe het beheer en onderhoud van de eventuele investering bekostigd zal worden. De ministerraad heeft ingestemd met wijziging van de Wet op de kamers van koophandel. Het ontwerp is voor advies overgedragen aan de Raad van State. Ook mogen bestuursleden niet langer dan 12 jaar blijven zitten.