Het is vaak gewoon onmogelijk om de vermogensstructuur van een onderneming te bepalen.
Het is vaak gewoon onmogelijk om de vermogensstructuur van een onderneming te bepalen. Het gaat hier dan in zijn algemeenheid om niet-genoteerde ondernemingen, waarvoor dus geen marktgegevens voorhanden zijn.