Het kan interessant zijn het bedrag van de liquiditeiten te vergelijken met de omzet.
Liquiditeit BerekenenVoor een put is het de uitoefenprijs min de warrantpremie. Geschat wordt dat elk jaar vijftien mensen tien uur lang training nodig zullen hebben. Rubriek met financiŽle advies artikelen en stappenplannen met betrekking tot IFRS, Basel II, risico inventarisatie en het beinvloeden van het rentepercentage op uw zakelijk doorlopend krediet van uw onderneming. Voor de Current Ratio formule, zie de afbeelding aan de rechterkant. De nettowinst is de winst na interest en belasting. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen.

De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. De lijst van geraadpleegde bronnen dient nog opgegeven worden. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen. Algemeen wordt aangenomen dat een coŽfficiŽnt van 0,5 goed is. Voor een call is deze gelijk aan de som van de uitoefenprijs en de warrantpremie. Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn. Evalueer de IT-infrastructuur en de systemen van Citibank Asia Pacific in het licht van de gevolgde strategie. Ondernemers zijn vaak ook geÔnteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. Hoe groter dit getal is, hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe groter de buffer voor het opvangen van verliezen en dus hoe hoger de solvabiliteit van de onderneming is.

Maar een negatieve netto stand kan een teken van expansie zijn. Deze ratio geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn te betalen.