Het ontstaan van nieuwe ideeŽn kan op zowel een passieve als een actieve manier gestimuleerd worden.
Passieve BedrijfsovernameHet ontstaan van nieuwe ideeŽn kan op zowel een passieve als een actieve manier gestimuleerd worden. Nederland, met diepe wortels in de Nederlandse economie en samenleving. Dat heeft te maken met transparantie, toetsbaarheid en rechtsgang. Een goed idee is de basis van elke vernieuwing of verandering. De eerste motie is ingediend door mevrouw Karabulut.

Het tweede punt heeft betrekking op vertrekregelingen. Hier wordt beschreven wat de verschillende trends zijn op marketinggebied. Dan kom ik op de commissarissen die dit allemaal goedkeuren. Het beloningsbeleid is moeilijk vooraf te beoordelen, laat staan achteraf. Maar waar begin je? De overdracht van je bedrijf is een ingrijpende stap. Je zou dit kunnen omschrijven als schaamteloze zelfverrijking.

De heer Weekers is vandaag 40 jaar geworden; dat is al niet mis. De partijen doen echter allemaal verschillende voorstellen. Wij hebben het hier over een heel specifieke situatie. Zij spreekt over een vertrekbonus, maar het bedrag van 26 mln. Als ondernemer heb je meer ideeŽn dan tijd en geld om ze ten uitvoer te brengen. Het liefst houd je deze rekening als vanzelfsprekend zo laag mogelijk. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Het was geen onderdeel van een prestatiebonus in die zin.

Daarvoor heb ik mij ingespannen en zal ik mij inspannen. Ten derde wil ik het graag even hebben over transparantie. Dat speelt in deze specifieke casus niet, nog niet. Het tweede wat mij opvalt, is dat het altijd vrij complex is. Uiteraard maken wij ons zorgen over de topinkomens. Als het gaat om de vraag wanneer wij wat doen, het volgende. Falen en mismanagement zijn woorden die gebruikt mogen worden. Kortom, geen mooie woorden, geen morele verontwaardiging. De eerste mogelijkheid is, te zorgen dat je meer winst maakt.

Op dit moment zijn die vaag en schimmig en niet te controleren. De minister houdt krampachtig vast aan de relatie tussen bonussen en prestaties. Wij moeten beleid ook niet willen baseren op een individueel geval. Zorgen dat je winst maakt, waardoor de aandelenkoers omhoog gaat. Het is een leuke discussietruc, maar ik tuin daar echt niet in. Wanneer het duidelijk is welk idee een goed idee is, moet het idee tot iets concreets worden omgezet. Wellicht moet de ondernemingsraad deze mogelijkheid ook krijgen.