Het plan is gebaseerd op een taakverdeling en additionele financiering.
Het plan is gebaseerd op een taakverdeling en additionele financiering. Het idee en persoonlijke motivatie om een onderneming op te richten wordt hier gevormd. De eerste fase is de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Een beslissing dient binnen afzienbare tijd genomen te worden om de voortgang niet te stremmen. Ten tweede is samenwerking tussen de beleidsmakers noodzakelijk. Een compleet overzicht ontbrak tot nu toe bij het bestuur van de Publieke Omroep en het Commissariaat voor de Media. De vierde fase is de 'start-up-fase', die de voorbereiding is voor het in productie nemen van het prototype. Een actieve samenwerking van de economische, politieke en wetenschappelijke actoren zal voor een krachtig en stimulerend start-up-beleid kunnen zorgen, waardoor de zon voor toekomstige start-ups weer gaat schijnen.

Staatssecretaris Van der Laan D66 verdedigde gisteren haar mediabegroting in de Kamer. In de Kamer groeit juist de wil om de omroepen meer geld te geven. Tijdn bijeenkomst op vrijdag 4 april 2008 van 13. De onderneming werkt zich naar de markttoetreding toe.