Het resultaat kan in een intentieverklaring worden vastgelegd.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat elk bedrijf uniek is, met zijn eigen eigenschappen en kenmerken, is onze mening dat iedere bedrijfsovername een specialistische en op maat gesneden aanpak verdient. Zo blijft het traject overzichtelijk, meetbaar en op elk gewenst moment bij te sturen. Het resultaat kan in een intentieverklaring worden vastgelegd. Misschien zijn er zelfs al ge´nteresseerde kandidaten. Justion Bedrijfsovername zal met name ook exclusiviteit willen hebben .

Operation is not allowed when the object is closed. Probeer deze garanties zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard dient gedurende het gehele proces de communicatie bewaakt te worden voordat de projectleden in de kranten moeten lezen wat de afspraken zijn geworden. De valkuilen kennen, maar ook de daadkracht hebben om tot het gewenste succes te komen. Overname van een onderneming komt vaker voor dan u wellicht denkt. Deze waarde is dus slechts gedeeltelijk een relevant gegeven. Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door Nunes Consulting Group B. In dat geval is deze waarde voor u wel interessant. Een ondernemer kan diverse beweegredenen hebben om een bestaand bedrijf te kopen .

Welke bedrijfsonderdelen worden verkocht? In deze fase vindt het verrichten van fiscaal en juridisch achterstallig onderhoud plaats. Met een stappenplan voor het verkoopklaar maken, de waardebepaling en de diverse constructies. Investeren in de procedure kan u het hoogste rendement opleveren. Schor de bijeenkomst op en ga een paar dagen later weerverder. Het vinden van een geschikt bedrijf is niet eenvoudig. Het gaat om het verkoopgereed maken van het bedrijf. Voor een geslaagde overname is deskundige begeleiding een vereiste.

De garanties dienen te gelden voor een bepaalde periode. Een bedrijf kopen vraagt eveneens om een goede voorbereiding en uitvoering. Onze werkwijze is transparant en oplossingsgericht. Bepaal aan de hand van de uitkomst de minimale prijs en de vraagprijs. Schakel een adviseur inEen deskundige adviseur is geen overbodige luxe bij de onderhandelingen met de verkoper. Grote kans dat de gemoederen dan weer zijn bedaard. Ondertekenen van de overeenkomsten en deze in werking laten treden. Er zijn meerdere manieren van financiering mogelijk.

Een turbulente markt vraagt soms om een rigoureuze koerswijziging. Aan een bedrijfsoverdracht zitten vele juridische haken en ogen. Na de overname zal u niet in 1 keer het gehele bedrag betalen. Een bedrijf kopen of verkopen is een aangrijpende aangelegenheid. Advocaten heeft de expertise in huis u bij dit proces adequaat te begeleiden.