Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit.
Rente Eigen VermogenDe rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed.

Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. Periodiek volledig ingevulde en rechtsgeldig getekende lijst van het totaal van alle openstaande facturen. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het bedrijf wordt gedwongen om concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening, waardoor de mogelijkheden van de markt niet optimaal benut kunnen worden. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Wel gelden daarop nu nog enkele uitzonderingen waarin de hogere omslagrente wordt vergoed.