Het tijdstip waarop de teruggaaf daadwerkelijk is verleend, telt niet.
Een tankbon wordt door de fiscus niet erkend als volwaardige factuur, omdat de afnemer er niet op staat. Als er geen grove schuld of opzet in het spel is, of als de aangiftes vrijwillig zijn verbeterd, kan de inspecteur geen vergrijpboete opleggen en blijft alleen de mogelijkheid van een verzuimboete over. Geldt bovenstaande ook voor andere bonnen die niet op mijn naam staan bouwmarkt etc. Daarom eist de Belastingdienst tegenwoordig dat u aantoont dat de betaling wel degelijk door uw bedrijf is verricht. Het tijdstip waarop de teruggaaf daadwerkelijk is verleend, telt niet. Dit prikbord heeft geen enkele relatie met de Belastingdienst. Naheffing van omzetbelasting is niet meer mogelijk na verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Dat de bewaarplicht van de basisgegevens uit uw administratie zeven jaar bedraagt, staat hier los van. De boete moet binnen dezelfde termijn als de naheffingsaanslag worden opgelegd.