Het vermogen om aan alle financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen.
Solvabiliteit Eigen VermogenPfff, ik was eigenlijk blij dat ik geen bedrijfseconomie meer hoefde te volgen op de HEAO. Het probleem met die dingen is trouwens dat het pure momentopnames zijn. De Solvabiliteit is bedoeld voor mogelijke financiers. Daardoor moet je ook niet al te veel waarde hechten aan deze getallen. Het vermogen om aan alle financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen. Vlak voor de publicatie van je balans kun je bijvoorbeeld nog wat schulden wegwerken ofzo, waardoor er een heel ander beeld onstaat. Men kan ook de verhouding tussen vreemd en totaal vermogen bezien, de 'debt ratio'. Je hebt kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Het is werkkapitaal dat kan worden aangewend voor investeringen.

De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is in geval van liquidatie haar schulden terug te betalen. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Jij hebt waarschijnlijk geen lang vreemd vermogen maar ongetwijfeld kort vv. Samen met de Liquiditeit en het werkkapitaal zijn dit de kengetallen van de balans. Het drukt uit hoeveel u als ondernemer met uw bedrijf verdient in relatie tot het door u geÔnvesteerde vermogen. Loop eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na. Het is bedoeld als leidraad, en eigenlijk niet om zo letterlijk mee naar een bank te stappen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen kort of lang vreemd vermogen.

Dat zou dus betekenen dat je de solvabiliteit alleen op 1 moment kan berekenen, bijvoorbeeld aan einde van een maand. Bedenk echter wel dat u de gegevens op uw balans kunt gebruiken als nuttige stuurinformatie. Meestal 1 keer per kwartaal of per maand als je groter bent reken je af met de belastingdienst. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiŽle cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf de verkeerde kant op dreigt te gaan.