Het ziekenhuis moet deze tarieven gebruiken en in rekening brengen.
Financiering ZiekenhuisIndien ons ziekenhuis met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten en het is bij ons bekend dat u bij deze zorgverzekeraar verzekerd bent, dan gaat de factuur nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Zon 90 procent van de DBCs heeft dus een vaste prijs. Het is van belang kennis te nemen van de algemene voorwaarden van de Ziekenhuisgroep Twente. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Zoals gezegd hanteert ieder ziekenhuis voor het grootste deel van de DBCs vaste prijzen. Moet u een behandeling ondergaan die onder deze groep valt, dan verandert er niets voor u. Gevolgen financiering kleine ziekenhuizen door vervallen beschikbaar.

Het ziekenhuis moet deze tarieven gebruiken en in rekening brengen.