Hiermee verschuift het dialect in de AWBZ afdoend van aanbod naar vraag
financiering van de extramurale zorgZij zetwerk dit middelen te voor: het versnelling van het ontdekkingsproces van nieuwe geneesmiddelen, de vermindering van de kosten van de zorg plus de kosten van research op dit domein en de vooruitgang van de hulpmiddelen voor onderzoek. Beide organisaties vrezen dat de zorg en opvang van kwetsbare mensen voordien verslechteren dan verbeteren. Bijkans parallel aan dit proces loopt de ontwikkeling en toepassing van de domotica in de zorg. Het wetsvoorstel Wmo is vandaag met een omvangrijke meerderheid van stemmen geadopteerd doorheen de Tweede Kamer. Het financiering van zorgdomotica voor extramurale zorgwoningen vormt constant een pijnpunt. Te het bepaling 'Veranderingen in bouwregelgeving zorg plus het kiesstem op projecten kleinschalig wonen' zijn de verschillende mogelijkheden beschreven. Voor degehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2002 een opzienbarend financieringssysteemingevoerd. Dan is een op papier extra-, maar daadwerkelijk intramurale voorziening een aantrekkelijk alternatief.

Bijgaande beleidsregels van het CTG vormen het elementair voor afspraken met de zorgkantoren voor 2006 overheen extramurale zorg plus behandeling. Zilverschoon is indertijd gebouwd indien somatisch verpleeghuis vanuit een medisch model. De vraag naar zonnebrandolie gaat het aanbieding overtreffen. Dit zal betekend dat niet enkel processen zullen veranderen, maar ook dat personeel op aan n stuk verschillende wijze met de cliënt moeten leren omgaan. Gedurende de bestelling moet een bouwtekening meegezonden worden.