Hieruit kunt u afleiden welke kosten aftrekbaar zijn.
Makelaarskosten Fiscaal AftrekbaarAlle jaaropgaven van uw Postbank hypotheken ontvangt u uiterlijk half februari. Afkoop van het recht op erfpacht, opstal of beklemming.