Huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurkosten.
Huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurkosten. In 2008 geldt dit ook voor uitkeringen uit het DES-fonds. Minister Vogelaar heeft de Kamer toegezegd deze bezuinigingsronde te corrigeren. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. De genoemde verhoging van de normhuren wordt per 1 januari 2008 teruggedraaid.