Ik kijk naar de oorzaken van de stagnatie van het aantal bedrijfsovernames.
Agrarische BedrijfsovernameIk weet als geen ander wat er speelt in het werkgebied. Als je daar niet voor bent moet je zelf geen bedrijf willen hebben maar in loondienst gaan. De sociale gevolgen en de armoede worden tot nu toe angstvallig vermeden. De drive om steeds groter te worden heeft weinig zin, als de kostprijs niet gedekt wordt. Dan schieten er nog minder melkveehouders over in Nederland. De werkelijke en structurele oorzaken van daling van inkomens komen niet echt aan de orde. En de stoppers met een steeds dikkere geldbuidel maar lachen zeker?.

Rob Besteman is een bedrijf met een schat aan ervaring. In stilte verdwijnen zo steeds meer bedrijven vanwege gedwongen be?indiging of doordat boeren voortijdig ?cashen? en het bedrijf met grond en quota te gelde maken. Welvaart is grotendeels een gevolg van effectief bestuur. Menige beroepsgroep zou deze enorme inkomensdaling aangrijpen om de straten van Den Haag of Amsterdam te bezetten en protest aan te tekenen. Ook dan zal de markt zijn werk doen, alleen bij een wat ander prijsniveau, ofwel ook dan gaat de schaalvergroting onverminderd door.