Ik zie de financiering van de doorstart van Nieuw Kliq als finaal.
Bancaire FinancieringEerst naar uw bankDe eerste weg naar financiering is vaak de weg naar uw huisbankier. Hierdoor wordt er niet vijftig keer heen en weer gebeld met vragen. Ik zie de financiering van de doorstart van Nieuw Kliq als finaal. Deze zouden Kliq de mogelijkheid moeten bieden om de marktpositie op korte termijn te versterken. VoorbeeldHet volgende praktijkvoorbeeld illustreert dat een goed financieringsplan en de uitvoering daarvan alle mogelijkheden daadwerkelijk aan de orde laat komen. Ondernemers huren Dirk Spijker in als financieel adviseur en als klankbord. In normale economische tijden is het gemakkelijk een financiering te krijgen, in slechtere periodes gaat de rem er op. Vaak zitten ondernemers en mensen die bij de banken werken op een verschillende golflengte.

Ik kan me geen situaties voorstellen waarbij de Staat in de toekomst opnieuw middelen ter beschikking zou stellen. Directeuren van grote bedrijven hebben financieel specialisten in dienst, die advies geven over allerlei belangrijke bankzaken. Samen met de ondernemer breng ik de kredietbehoefte in kaart. Na het vaststellen van de probleemanalyse heeft Kliq de afgelopen maanden samen met externe deskundigen gewerkt aan oplossingen. Na zestien jaar bij de bank gewerkt te hebben, zette ik de stap.

Kliq heeft als uitwerking van deze afspraak drie kleine acquisities verricht Kliqmatch, Simnet en Flexpay.