In 2008 geldt dit ook voor uitkeringen uit het DES-fonds.
Huurtoeslag En Eigen VermogenHuursubsidie is een tegemoetkoming in de huurkosten. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. De genoemde verhoging van de normhuren wordt per 1 januari 2008 teruggedraaid.

Minister Vogelaar heeft de Kamer toegezegd deze bezuinigingsronde te corrigeren. In 2008 geldt dit ook voor uitkeringen uit het DES-fonds.