In Nederland is nog een handjevol gemeenten met een erfpachtstelsel.
Erfpacht Fiscaal AftrekbaarOpzegtermijnAan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. Als u door de waardestijging van uw oude huis, geld heeft overgehouden aan de verkoop, kunt u dit aanwenden voor het verlagen van het totaal benodigd hypotheekbedrag. In de offerte aanvraag wordt gevraagd naar het eventuele bedrag dat u per maand aan alimentatie betaalt voor uw ex-partner. Lening waarbij een onroerende zaak tot onderpand dient.

Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning. Het rentepercentage dat gehanteerd wordt door de geldverstrekker en in de offerte vermeld staat. Eigen geld dat u bijvoorbeeld heeft geworven door te sparen of doordat u geld heeft overgehouden uit de verkoop van uw vorige woning. Het eerste jaar betaalt de koper zelfs helemaal geen huur. De formele handeling bij de notaris waarbij een akte door beide partijen, de notaris en eventueel getuigen wordt ondertekend. Meestal wordt de storting vervangen door een bankgarantie. TophypotheekHet hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.

Daarna kunnen de kopers de bouwindeling naar eigen inzicht laten voltooien. Vinex Vinex staat voor de Vierde Nota Ruimtelijke ordening. HypotheekLanglopende lening met onroerende zaak uw huis als onderpand. Het totale bedrag dat u leent bij een geldverstrekker en waarvoor uw huis als onderpand dient. De bank neemt de executiewaarde als uitgangspunt om te bepalen hoe hoog de hypotheek kan zijn. Deze waarborg-som wordt dan bij de notaris gestort en blijft staan totdat de overdracht bij de notaris is gepasseerd. Vorm van woningbouw waarbij van het bouwwerk slechts een gedeelte, namelijk het casco wordt opgeleverd.

Soms worden opbod en afmijning gecombineerd in één zitting, soms ook worden ze gespreid over twee zittingen met bijvoorbeeld één week ertussen. Een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd alleen rente wordt betaald en geen aflossing. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. Degene die de lening verstrekt en het onderpand de hypotheek ontvangt, ofwel de bank of verzekeraar. De veiling vindt plaats in twee fasen, te weten bij opbod ook wel inzet genoemd en bij afmijning ook wel afslag genoemd. Overheidsinstelling waar onroerende zaken staan geregistreerd en waar aantekening gemaakt wordt van alle zakelijke rechten zoals bijvoorbeeld een hypotheek. Instelling die een pot met geld beheert die door deelnemers bijeengebracht is, en die dit geld overeenkomstig een bepaalde doelstelling belegt.