In Schooljournaal staat een artikel over ervaringen met Lumpsum.
Lump Sum FinancieringHet betreft onder andere aanpassingen vanuit het 'Convenant schoolleiding kleine basisscholen'. Bernadette de Munk wordt toegelicht hoe dat in z'n werk gaat. Per 1 januari 2008 zijn voor de hele onderwijssector in Nederland nieuwe regels van kracht geworden voor verslaglegging. Ecorys heeft een slotmonitor uitgevoerd onder besturen, directies en GMR. De resultaten van deze monitor zijn inmiddels bekend. Minister Plasterk maakte onlangs bekend dat de huidige regelingen op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn verlengd.

Het blad Project en Interieur publiceerde een verslag van de conferentie.