In andere gebieden staat de landbouw meer onder druk.
Dat zegt portefeuillehouder bedrijfsovername Erik Smelt van het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt NAJK. Specifiek tussen mensen die vee houden om te eten en de consument. Bedrijfsovername vraagt lef en een lerende houding. De producent dient dus geen specifieke premieaanvraag in te dienen. In andere gebieden staat de landbouw meer onder druk. De Partij voor de Dieren moet duidelijk stelling nemen tegen gewelddadig dierenactivisme.

In deze bijlage over bedrijfsovername vindt u een beschrijving van de voorbereiding op en de ervaringen bij bedrijfsovername vanuit verschillende invalshoeken.