In een dergelijk geval wordt niet aan het vereiste voldaan.
Wijzigingen in operationele aannames worden gemaakt als aangenomen wordt dat de verwachte toekomstige niveaus van aannames met betrekking tot kosten, sterfte of andere aannames permanent zullen wijzigen. Aan de hand van deze ratio kan men zien hoeveel keer de aandelenkoers de winst per aandeel kapitaliseert. De achtergestelde lening wordt toegekend voor de looptijd van het IWT-project, vermeerderd met 6 jaar. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen.

De bovenstaande rekenkundige gemiddelden zijn uitgangspunten. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Nederland wordt gevoerd is afhankelijk van feiten en omstandigheden. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Winstdelingspercentages op winstdelende producten zijn consistent met de economische aannames.

Ook de toezichthouder kan van deze uitgangspunten gemotiveerd afwijken. Hoe hoger het vlottend, des te hoger de liquiditeit van een aandeel. Voorts vragen zij de regering dieper in te gaan op de suggestie om de risicodekkingen ten minste drie maanden na aanzegging in stand te laten. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Dit order mag niet worden uitgevoerd boven een bepaalde koers als het om een aankooporder gaat, of onder een bepaalde koers, als het om een verkooporder gaat. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst.