In ernstige gevallen kan zelfs de uitkering beŽindigd worden.
Uitkering Eigen VermogenBent u ouder dan 55 jaar, dan geldt voor u een vermogensgrens van Ä 115. Verschillende zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz. Bedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet.

De Wet Boeten en Maatregelen bepaalt welke sancties getroffen moeten worden tegen personen die zich niet houden aan de voorwaarden voor het ontvangen van de uitkering. Deze vrijlating geldt onafhankelijk van het toegestane z. In de gemeentelijke verordening Toeslagen en Verlagingen is vastgelegd wie in welke situaties geen, een lage of een hoge gemeentelijke toeslag bij een periodieke uitkering ontvangt. Wanneer u dat liever heeft kunt u ook de afspraak maken dat de consulent bij u thuis langskomt. Een periodeke uitkering kan pas ingaan op de dag waarop de uitkering is aangevraagd, ook al zou de aanvrager gegeven zijn omstandigheden bij een eerdere aanvraag recht op een periodieke uitkering hebben gehad. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. In ernstige gevallen kan zelfs de uitkering beŽindigd worden. Bij het onterecht ontvangen van een periodieke uitkering of bij het ontvangen van een periodieke uitkering die hoger is dan waar men recht op heeft, wordt de teveel betaalde uitkering teruggevorderd.